Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVVK11MNE
  A tantárgy neve: Viselkedéskultúra
  Szak: mérnökképzés
  Szakirány: valamennyi szak
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: félévközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés. A magyar és az európai viselkedéskultúra történeti áttekintése.EA
  2.A viselkedésről általában, a viselkedésszabályozás szükségessége.EA
  3.Illem, etikett, protokoll, vállalati protokoll, a reprezentáció szabályozása.EA
  4.Általános magatartási formák, kapcsolatteremtési és kapcsolattartási szabályok, viselkedési szabályok.EA
  5.Köszönés, bemutatkozás, bemutatás, megszólítás, társalgás, viselkedés nyilvánosság előtt.EA
  6.Jól ápoltság, öltözködés, ruházat, dohányzás, ásítás, tüsszentés, köhögés, telefonhasználat.EA
  7.Névjegykártya és névjegykártya-használat, ajándék, ajándékozás, virág, kitüntetések, rangsorolás, meghívás.EA
  8.Vendéglátási formák, állófogadások, ültetési rendek, vendéglátás házigazdaként.EA
  9.Étkezési kultúra, gasztronómia alapismeretek, étkezési szokások, mit és hogyan együnk.EA
  10.Italfogyasztás, kínálás, felszolgálás, ültetési rend és segédeszközök, pohárköszöntő.EA
  11.A kortárskapcsolatok viselkedéskultúrája.EA
  12.Viselkedés külföldön, az etikett és protokoll sajátosságai külföldön.EA
  13.ZH megírása.EA
  14.Összegzés, visszajelzések. A félév zárása.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Görög Ibolya (2008): Protokoll – az életem. Atheneum Kiadó, Budapest.
  2. Sille István (2009): Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  3. Takács István (2001): Viselkedéskultúra. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Görög Ibolya (2004): A nyilvánosság kelepcéi. Atheneum Kiadó, Budapest.
  2. Morrison, T. Cornaway, W.(2002): Meghajlás vagy kézfogás? Üzleti etikett a világ ötvennyolc országában. Alexandra Kiadó, Budapest.
  3. Vámos Lászlóné (2006): Illem-etikett-protokoll. InfoMédia Kiadó Kft., Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadások témája és intekatív jellege miatt a megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a TVSz tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során egy szabadon választott téma kiselőadás keretében történő bemutatása, illetve a zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten kötelező.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás megadásának feltétele a zárthelyi elfogadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat és a kiselőadás összevont eredménye képezi.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen zárthelyi az utolsó konzultáción írandó pótzárthelyivel javítható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Sem megajánlott jegy, sem elővizsga nincs.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A TVSz szerint.


Frissítve: 2014-05-26