Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVWEP1MNE
  A tantárgy neve: Webprogramozás (Javasciprt)
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: E-learning óra előadás E-learning óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Szabó Zoltán László

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A HTML5 és a CSS3 specifikációk rövid áttekintése. Ismétlés!
  A fejlesztéshez használható eszközök megismerése.
  E-learning
  2.Aktív weblapok és a kapcsolódó programozási
  nyelvek.
  Fejlesztési alapelvek.
  Alapvető JavaScript utasítások.
  Változók és adattípusok.
  E-learning
  3.Vezérlési szerkezetek.
  Függvények.
  E-learning
  4.Tömbök.E-learning
  5.A féléves feladat tervének leadása.
  Tömbkezelő függvények.
  E-learning
  6.Űrlapok kezelése.E-learning
  7.1. zárthelyi dolgozat
  Elméleti teszt, és gyakorlati feladatok megoldása. (Kb. 3x45 perc)
  E-learning
  8.Gyakorló feladatokE-learning
  9.DOM kezelése.E-learning
  10.BOM kezelése.E-learning
  11.JavaScript vs jQueryE-learning
  12.2. zárthelyi dolgozat
  Elméleti teszt, és gyakorlati feladatok megoldása. (Kb. 3x45 perc)
  E-learning
  13.Féléves feladat leadása.
  Gyakorló feladatok.
  E-learning
  14.Pótzárthelyi írása.
  jQuery feladatok.
  E-learning
 3. Kötelező irodalom

  1. Szabó Bálint (2013): Webprogramozás I. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Elektronikus elérhetőség: https://mek.oszk.hu/14000/14068/
 4. Ajánlott irodalom

  1. A Javascript programozási nyelv - http://nyelvek.inf.elte.hu/leirasok/JavaScript/
  2. Javascirpt - https://www.w3schools.com/js/default.asp
  3. HTML - https://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. CSS - https://www.w3schools.com/css/default.asp
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az online feladatok 90%-os elvégzése kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két online zárthelyi dolgozat megírása. Ezen kívül egy beadandó feladat elkészítése, amelynek feltöltési határideje az utolsó előtti hét.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A beadandó feladat egy weblap elkészítése, melynek témáját és előzetes tervét a képzést támogató elektronikus kurzusban kiírt időpontig írásban egyeztetni kell a tárgy előadójával. Az érdemjegy a két dolgozat és a félév végén beadandó feladat alapján kerül
   meghatározásra: ZH1 (30%), ZH2 (30%), féléves feladat (40%).

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozatok a félév utolsó óráján online pótolhatók. A tárgy előadójával mindezt egyezetetni kell!

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   -

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak a féléves feladat pótolható, a hiányzó zárthelyik nem.


Frissítve: 2020-02-03