Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVWEP2MNE
  A tantárgy neve: Webprogramozás (PHP)
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: E-learning óra előadás E-learning óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Szabó Zoltán László

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tárgy célja, a kurzus tartalmának bemutatása.
  A WWW alapjai, HTTP-üzenet felépítése.
  Statikus és dinamikus weblapok.
  E-learning
  2.Szerveroldali programozás - CGI.
  Mit is használjunk a fejlesztéseink során?
  PHP állományokról bővebben
  E-learning
  3.Literálok, Kifejezések, Változók, Kostansok és Tömbök.E-learning
  4.Vezérlési szerkezetek (elágazások,ciklusok)E-learning
  5.Űrlapok feldolgozása.
  Állapotkezelés.
  E-learning
  6.Függvények létrehozása, alkalmazása.E-learning
  7.1. zárthelyi dolgozat
  Elméleti teszt, és gyakorlati feladatok megoldása. (Kb. 3x45 perc)
  E-learning
  8.Adatbázis és PHPE-learning
  9.Objektumorientált programozás PHP-banE-learning
  10.Programhibák, kivételkezelésE-learning
  11.Összetett gyakorlati feladatok megoldása.E-learning
  12.2. zárthelyi dolgozat
  Elméleti teszt, és gyakorlati feladatok megoldása. (Kb. 3x45 perc)
  E-learning
  13.Féléves feladat leadása.E-learning
  14.Pótzárthelyi írása.
  Összefoglalás.
  E-learning
 3. Kötelező irodalom

  1. Szabó Bálint (2013): Webprogramozás I. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Elektronikus elérhetőség: https://mek.oszk.hu/14000/14068/
 4. Ajánlott irodalom

  1. A PHP programozási nyelv - http://nyelvek.inf.elte.hu/leirasok/PHP/
  2. SQL - https://www.w3schools.com/sql/default.asp
  3. PHP - https://www.w3schools.com/php/default.asp
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az online feladatok 90%-os elvégzése kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két online zárthelyi dolgozat megírása. Ezen kívül egy beadandó feladat elkészítése, amelynek feltöltési határideje az utolsó előtti hét.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A beadandó feladat egy weblap elkészítése, melynek témáját és előzetes tervét a képzést támogató elektronikus kurzusban kiírt időpontig írásban egyeztetni kell a tárgy előadójával. Az érdemjegy a két dolgozat és a félév végén beadandó feladat alapján kerül
   meghatározásra: ZH1 (30%), ZH2 (30%), féléves feladat (40%).

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozatok a félév utolsó óráján online pótolhatók. A tárgy előadójával mindezt egyezetetni kell!

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   -

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak a féléves feladat pótolható, a hiányzó zárthelyik nem.


Frissítve: 2020-02-03