Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVWP11MNE
  A tantárgy neve: Webpage editing
  Szak: BSc engineer
  Szakirány: all
  Tagozat: full time
  Óraszám: 1 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Ősz Rita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1The purpose and meaning of web page editing. What makes a website "valuable"? Compare Web Technologies. Benefits and Limitations of HTML.EA+L
  2Webdesign. Graphics. And basic elements of a webpage.EA+L
  3Designing, collecting, and structuring web content.
  Basics of HTML.
  Web standards.
  Validation, validator tools. The role and function of HTML5 and CSS3.
  EA+L
  4A féléves feladat tervének leadása.
  Szabványos és szemantikus HTML jelölések a gyakorlatban. Melyik tag-et mire használjuk?
  EA+L
  5Image and desig. Basic elements of a corporate desgins. Style sheets (CSS)EA+L
  6Overview and control of general and individual structural elements.
  The role and purpose of the design. Comparison of some common layout (fixed, liquid, columns). Using color theories and colors.
  EA+L
  71 st. written testEA+L
  8Evaluation.
  Use the Webdeveloper toolbar.
  EA+L
  9Formal and content requirements of websites. Search engine optimization (SEO) goals, tools and methods.EA+L
  10Basic of Java ScriptEA+L
  11Dynamic Style - Manage CSS with JavaScriptEA+L
  122 nd testEA+L
  13Evaluation of the induvidual worksEA+L
  14Joint evaluation, optimization.EA+L
 3. Kötelező irodalom

  1. http://ecdl.org/media/webediting.pdf
  2. Jennifer Niederst Robbins: Learning web design, 2001
  3. Jon Ducket: HTML&CSS, Learning and Build websites, 2011
 4. Ajánlott irodalom

  1. George N. Melillos : Ecdl Web Editing Using Adobe Dreamweaver, 2013
  2. https://www.w3schools.com/jS/default.asp
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   The number of absences allowed is three times a total of 9 hours.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Writing two tests in the 7th and 12th week. And make a webpage till week 13th.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Average of written tests and the web page.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Inadequate or non-written exams may be replaced during the last week.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   It is possible till 10th day of exam period.


Frissítve: 2018-06-04