Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVWS11MNE
  A tantárgy neve: Weblapszerkesztés
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A weblapszerkesztés célja és értelme. Mikor és hogyan érdemes HTML-t szerkeszteni. Mitől lesz "értékes" egy honlap. Webes technológiák összehasonlítása. A HTML előnyei és korlátai.EA+L
  2Web-tartalom tervezése, összegyűjtése és strukturálása.
  Online, és offline segédeszközök. Egyedi fejlesztés és kész portálok, sablonok használata. Bootstrap keretrendszer.
  EA+L
  3A HTML alapjai. Jelölőnyelv, jelölések. A webes szabványok (HTML 5). Validálás, validátor eszközök. HTML5 és CSS3 szerepe, működése. Statikus és dinamikus weboldalak eltérései.EA+L
  4A féléves feladat tervének leadása.
  Szabványos és szemantikus HTML jelölések a gyakorlatban. Melyik tag-et mire használjuk?
  EA+L
  5Stíluslapok alkalmazása (CSS3). Jelölők, tulajdonságok, öröklődés. Dobozmodell. Relatív és abszolút mértékegységek.EA+L
  6Általános és egyéni strukturális elemek áttekintése, ellenőrzése.
  A megjelenés (design) szerepe és célja. Néhány elterjedt elrendezés összehasonlítása (fix, liquid, hasábok). Színelméletek, színek használata.
  EA+L
  71. zárthelyi dolgozat.EA+L
  8Javítás, értékelés, típushibák.
  Webdeveloper eszköztár használata.
  EA+L
  9Egyéni kérdések, problémák megbeszélése.
  Kereső optimalizálás (SEO) céljai, eszközei és módszerei.
  Firebug használata.
  EA+L
  10Egyéni kérdések, problémák megbeszélése.
  Javascript alapok.
  EA+L
  11Egyéni kérdések, problémák megbeszélése.
  Dinamikus stílus - CSS kezelése, témák használata
  EA+L
  122. zárthelyi dolgozat.EA+L
  13Féléves feladat leadása.
  Közös értékelés, optimalizálás.
  EA+L
  14Pótzárthelyi.
  Közös értékelés, optimalizálás.
  EA+L
 3. Kötelező irodalom

  1. dev.opera.com: Bevezető a webes szabványokba
  2. Úr Bence: standardsmode.hu
  3. getbootstrap.com
  4. html.spec.whatwg.org
 4. Ajánlott irodalom

  1. Virginia DeBolt: HTML és CSS - Webszerkesztés stílusosan, Kiskapu Kiadó, 2005
  2. Wenz, Christian: JavaScript zsebkönyv, Kiskapu Kiadó, 2006
  3. Hadlock, Kris: Webalkalmazások fejlesztése AJAX segítségével, Kiskapu Kiadó, 2007
  4. Meyer, Eric A.: CSS zsebkönyv, Kiskapu Kiadó, 2006
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke három alkalom, összesen 9 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat írása a 7. és a 12. oktatási héten. Ezen kívül egy beadandó feladat - egy weblap - elkészítése, amelynek előzetes tervét az 4. hétig írásban egyeztetni kell a tárgy oktatójával, leadási határideje a 13. hét vége.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a két dolgozat és a beadandó feladat átlaga alapján kerül meghatározásra. A tárgy teljesítéséhez minden részeredmény legalább elégséges szintű kell legyen.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozatok a félév utolsó óráján pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Elégtelen évközi jegy javítására a vizsgaidőszak első 10 munkanapján dolgozat írásával, egy alkalommal van lehetőség. A beadandó feladat vizsgaidőszakban nem pótolható.


Frissítve: 2019-09-04