Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXIS11MNE
  A tantárgy neve: Informatika szakmacsoportos szakmai ismeretek
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: informatikai
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Szabó Zoltán, Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Áttekintés. Kerettanterv használata a szaktanári munkában. A tantervi program feldolgozásának megtervezése.EA+GY
  2.A szakiránynak megfelelő szakmacsoportba tartozó szakképesítések. Szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítő tantárgyak, szaktárgyak főbb tartalmi elemei, a tanításukra való felkészülést megalapozó ismeretek sajátosságai.EA+GY
  3.Információtechnológiai alapok: Szoftverismeretek, Információtechnológiai biztonság alapjaiEA+GY
  4.Információtechnológiai gyakorlat: Számítógép összeszerelése, Telepítés és konfigurálás, Megelőző karbantartásEA+GY
  5.Adatbázis- és szoftverfejlesztés: Programozás alapismeretek, AdattípusokEA+GY
  6.Programozás elemei, Programozási tételekEA+GY
  7.Adatstruktúrák, Programtervezés, AdatbázisokEA+GY
  8.Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat: Jó gyakorlatok, alternatív módszerekEA+GY
  9.Programozási nyelvek, Objektumorientált programozás, ÁllománykezelésEA+GY
  10.Web-programozás alapjaiEA+GY
  11.Adatbázis fejlesztésEA+GY
  12.Hálózati ismeretek: Otthoni és kisvállalati hálózatokEA+GY
  13.Hálózati ismeretek gyakorlat (szimulátor)EA+GY
  14.Féléves feladatok áttekintése és értékeléseEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter (2016): Az osztálytermi tanítás oktatástechnikája és oktatástechnológiája. Tóth Péter (szerk.) Budapest, Typotop Kft., 162 p.
  2. Tóth Péter (2015): Az osztálytermi tanítás oktatástechnológiája. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_osztalytermi_tanitas_oktatastechnologiaja/adatok.html
  3. Duchon Jenő (2016): Tanítás és tanulás elektronikus környezetben. Tóth Péter (szerk.) Budapest, Typotop Kft., 2016. 379 p.
  4. Duchon Jenő (2015): Elektronikus tanulás. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_elektronikus_tanulas/adatok.html
  5. Tóth Péter: A képességfejlesztő informatikaoktatás módszertana
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny, 2012/66. 10639-10848.
  2. Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/
  3. Tóth Péter (2015): Szakmódszertan – polgári és biztonságvédelmi szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_had-es_biztonsagvedelem/adatok.html
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hiányzások száma max. 2 foglalkozás, 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   3 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása legkésőbb a félév 13. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A 3 feladatmegoldás egyenként legalább elégséges teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása a beadott feladatok egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni. Az előírt feladatokat pótolni az utolsó foglalkozásig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évkozi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján a követelmények teljesítésével javítható.


Frissítve: 2017-09-02