Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXKS11MLK
  A tantárgy neve: Könnyűipari szakmacsoportos ismeretek
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Paukó Andrea
  Oktató(k) neve: Orcsik Gézáné

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Kerettanterv használata a szaktanári munkában. A tantervi program feldolgozásának megtervezése. A szakiránynak megfelelő szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítő szaktárgyak főbb tartalmi elemei, a tanításukra való felkészülést megalapozó mérnökpedagógiai ismeretek sajátosságai.
  Öltözködéskultúra, divatismeret, korunk öltözködéskultúrája.
  A könnyűiparban alkalmazott alapanyagok, nyersanyagok fajtái, jellemzői.
  EA+GY
  2.Technológiai alapfogalmak, anyagok megmunkálása, fonás, cérnázás, szövés, kötés, nem szőtt textília, bőr- és műbőrgyártás.EA+GY
  3.Terméktervezés, műszaki dokumentáció készítés.EA+GY
  4.Laboratóriumi mérések megvalósítása. Mérési adatok feldolgozása és értelmezése, következtetések. Csoportos és egyéni tanulói munkaformák alkalmazása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Szakmódszertan - könnyűipari szakirány
   Orcsik Gézáné (2014) Óbudai Egyetem
  2. Didaktika, Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest,2003.
  3. Tudásszint-mérés http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_k... Letöltés dátuma:2015.03.13
  4. Simon Béláné: Mérnökpedagógiai eljárások az Anyag-és gyártásismeret tanítás tanulásához, BMF BGK 3000, Budapest, 2002
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyimesi János (1968) - Textilanyagok fizikai vizsgálata; Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Anyagszerkezettan című elektronikus tankönyv (Koczor Z.-Gregász T.-Pataki M.-Orcsik M.) Letölthető: Moodle -https://elearning.uni-obuda.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hiányzások száma max. 2 foglalkozás, 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyi dolgozat legalább eredményes megírása az utolsó foglalkozáson.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi és a feladatmegoldások egyenként legalább elégséges teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása az 5 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot és zárthelyit pótolni a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzatot ajánlhat meg, amit a hallgató nem köteles elfogadni.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A házi feladatot pótolni a vizsgaidőszakban nem lehet! A zárthelyi pótlására van egy alkalommal lehetőség a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában.


Frissítve: 2018-07-10