Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPB11MNE
  A tantárgy neve: Polgári és biztonságvédelmi szakmacsoportos ismeretek
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: polgári és biztonságvédelmi
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Szabó Zoltán, Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Kerettanterv használata a szaktanári munkában. A tantervi program feldolgozásának megtervezése.EA+GY
  2.Villamos áramkörök alapismeretei. Passzív és aktív villamos hálózatok. Hálózatszámítási módszerek tanítása, tanóratervezés.
  Egyenáramú, és váltakozóáramú hálózatok tanításának sajátosságai.
  EA+GY
  3.Villamos tér. Mágneses tér. Elektromágneses indukció. Tanári és tanulói kísérletek tervezése. A kapcsolódó fogalmak, fogalomrendszerek, összefüggések megtanítása.EA+GY
  4.Laboratóriumi mérések megvalósítása. Mérési gyakorlatok előkészítése, vezetése és értékelése. Mérési útmutatók, jegyzőkönyv minták kidolgozása.EA+GY
  5.Erősítők. Műveleti erősítők. Digitális technika alapjai. Félvezetők.
  Jelkeltő és jelformáló áramkörök. Impulzustechnika. Szimulációs módszerek használata.
  EA+GY
  6.Számítógép perifériái. A számítógép felépítése. Hardver a gyakorlatban. SBC alkalmazása, felhasználása. Érzékelők, és jeleinek feldolgozása.EA+GY
  7.Információtechnológiai alapok: Szoftverismeretek, Információtechnológiai biztonság alapjai.EA+GY
  8.Információtechnológiai gyakorlat: Számítógép összeszerelése, Telepítés és konfigurálás, Megelőző karbantartás.EA+GY
  9.Programozási nyelvek, Objektumorientált programozás, ÁllománykezelésEA+GY
  10.Web-programozás alapjaiEA+GY
  11.Adatbázis fejlesztésEA+GY
  12.Hálózati ismeretek: Otthoni és kisvállalati hálózatokEA+GY
  13.Hálózati ismeretek gyakorlat (szimulátor)EA+GY
  14.Féléves feladatok áttekintése és értékeléseEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István-Makó Ferenc (2016): Az elektrotechnika tanításának módszertana. Typotex Kiadó, Budapest, ISBN: 978-615-80493-8-2, ISSN 2498-7123
  2. Simonics István-Makó Ferenc (2015): Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/adatok.html
  3. Hámori Zoltán (2002): Az elektrotechnika alapjai. Tankönyvmester Kft. Budapest, ISBN 9639264792
  4. Torda Béla (2005): Bevezetés az elektrotechnikába – 1. egyenáramú hálózatok. Széchenyi István Egyetem, Győr http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/torda1.pdf
  5. Zombori Béla (2014): Az elektronika alapjai. Tankönyvmester Kft. Budapest, ISBN 9789632750514
  6. Duchon Jenő (2016): Tanítás és tanulás elektronikus környezetben. Tóth Péter (szerk.) Budapest, Typotop Kft., 2016. 379 p.
  7. Duchon Jenő (2015): Elektronikus tanulás. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_elektronikus_tanulas/adatok.html
 4. Ajánlott irodalom

  1. Halmai Attila (2011): Digitális elektronika. Edutus Főiskola. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_06_digitalis_elektronika/adatok.html
  2. Szabó Géza (2012): Elektrotechnika-elektronika. Typotex Kiadó, Budapest. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0018_Elektrotechnika-elektronika/adatok.html
  3. Borbély Gábor (2006): Elektronika I-II. – Elektronikai alapkapcsolások félvezető eszközök alkalmazásával. Elektronikus elérhetőség: http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=tt&intz=ivi&kr=mtk
  4. Standeisky István (2006): Villamosságtan. Széchenyi Egyetem, Győr. Elektronikus elérhetőség: http://jegyzet.sze.hu/index.php?fajl=jegyzett&tsz=tt&intz=ivi&kr=mtk
  5. Tóth Péter: A képességfejlesztő informatikaoktatás módszertana
  6. Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny, 2012/66. 10639-10848.
  7. Kerettantervek. http://kerettanterv.ofi.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hiányzások száma max. 2 foglalkozás, 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   3 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása legkésőbb a félév 13. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A 3 feladatmegoldás egyenként legalább elégséges teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása a beadott feladatok egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni. Az előírt feladatokat pótolni az utolsó foglalkozásig lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évkozi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján a követelmények teljesítésével javítható.


Frissítve: 2017-09-02