Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXPG11BLE
  A tantárgy neve: Pedagógiai gyakorlat
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 10 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Zabóné Dr. Varga Irén
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc, Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Hospitálás középiskolai osztályfőnöki órán és a látottak elemzése. A hallgatók megismerkednek az iskola dokumentumaival (házirend, tanterv, tanemnetek, pedagógiai program, stb.)L
  2.Hospitálás középiskolai műhelygyakorlatokon és a látottak elemzése. A hallgatók által vezetett foglalkozások időbeosztásának elkészítése.L
  3.Hallgatók által tartott műhelygyakorlati foglalkozások és azok elemzése, értékelése, a sajátélmények feldolgozása csoportmegbeszélésen.L
  4.Hallgatók által tartott műhelygyakorlati foglalkozások és azok elemzése, értékelése, a sajátélmények feldolgozása csoportmegbeszélésen.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs
 4. Ajánlott irodalom

  1. Golnhofer Erzsébet - Nahalka István (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  2. Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A foglalkozáskról való távolmaradás különösen indokolt esetben az oktató beleegyezésével, a pótlás módjának, időpontjának előzetes egyeztetésével lehetséges.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A műhelygyarkorlati foglalkozás vázlatának egyeztetése legalább 5 nappal a foglalkozás megtartása előtt.
   Az írásos dokumentáció leadása a 12. szorgalmi hét péntekjén.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy megszerzésének feltételei:
   - Hospitálás osztályfőnöki órákon és műhelygyakorlatokon összesen legalább 4 alkalommal, melyek közül 2-ről hospitálási jegyzőkönyv készül
   - A műhelygyakorlati foglalkozások vázlatának bemutatása a foglalkozás megtartása előtt és leadása azt követően
   - Legalább 4 egésznapos műhelygyakorlati foglalkozás megtartása
   - Ún. vizsgafoglalkozás, melyet az egyetemi vezetőtanár értékel
   - Önreflexió a saját foglalkozásokról 3-5 ezer karakter terjedelemben

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A műhelygyakorlat megtartása különösen indokolt esetben a középiskolával és az egyetemi vezetőtanárral egyeztett külön időpontban pótolható/teljesíthető.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első tíz munkanapján csak az írásos dokumentáció pótolható.


Frissítve: 2018-07-10