Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXSF11BNE
  A tantárgy neve: Személyiségfejlesztés
  Szak: Műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Féléves feladatok megbeszélése. Prezentációk vállalása. A szenzitív tanításelemzés szempontjai.L
  2.Önismeret, önreflexió.L
  3.Pályaszocializáció.L
  4.Hallgatói prezentációk.L
  5.Hallgatói prezentációk.L
  6.Hallgatói prezentációk.L
  7.Hallgatói prezentációk.L
  8.A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szövegelemzés.L
  9.Hallgatói prezentációk.L
  10.Hallgatói prezentációk.L
  11.Hallgatói prezentációk.L
  12.Hallgatói prezentációk.L
  13.Jövőkép.L
  14.A félév tapasztalatainak értékelése, feladatok beadása.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Suplicz Sándor (2011): A szerepszemélyiség fejlesztése - Szenzitív (mikro)tanítás-elemzés. Trefort Ágoston Tanárképzési Konferencia, Budapest (http://tmpkteki.uni-obuda.hu/konferencia/sites/default/files/sitesfiles/suplicz_sandor.pdf)
  2. Suplicz Sándor (szerk., 2009): A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. Óbudai Egyetem TMPK
 4. Ajánlott irodalom

  1. Balogh Béla - Dúl Antal - Popper Péter (2004): Önismeret, emberismeret, világismeret – Mesterkurzus, Saxum Kiadó Kft.
  2. Szabó Éva (1999): A "kedves", az "okos" és a "gonosz", avagy a kedvelt és a nem kedvelt tanár képének jellemzői. Alkalmazott pszichológia. 1. 1999. 1. 31-41.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező, maximum 4 alkalommal (4x4 óra) lehet hiányozni.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés nincs.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Nincs

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Prezentáció megtartása 15-20 percben: az első foglalkozáson elkészített időbeosztás szerint. Prezentáció témájának egyeztetése az oktatóval az 1. konzultáción.
   A prezentáció alapja PowerPoint bemutató, melyet bármilyen további eszközzel kiegészíthet. A prezentáció témakörei szabadon választhatók, az oktatóval történt egyeztetés alapján, a tanári szemlélet fejlesztésére alkalmas kiadványból (könyv részlete, cikk). A szövegelemzési feladathoz A tanári szemlélet kultrális alapjai c. szöveggyűjtemény (szerk. Suplicz Sándor) szolgál alapul.
   Beadandó írásbeli feladatok:
   1. A prezentációk tapasztalatainak leírása, az élmények és tanulságok összegzése.
   2. Saját erősségek és hiányosságok elemzése, SWOT analízis.
   3. Az „Önfejlesztési terv” elkészítése, a félév élményei alapján. Mit kell tennem konkrétan, időbontásban, hogy jobb előadó, jobb tanár legyek? Beadandó a 14. (utolsó) tanulmányi héten hétfőn 16 óráig.
   Az érdemjegy kialakítása az alábbiak értékelésével történik:
   • Aktivitás, szerepvállalás a konzultációkon, prezentáció megtartása. (15 pont)
   • A beadott feladatok színvonala. (15 pont)
   Az eredményes félév feltétele a fenti követelmények mindegyikének legalább elégséges szintű teljesítése. A feladatokat 12-es betűmérettel, 3-5 oldal terjedelemben, formailag is igényes Word dokumentumként kell nyomtatva leadni vagy e-mailen elküldeni az oktatónak.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótlása – a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után – a tárgy párhuzamosan meghirdetett foglalkozásain lehetséges, amennyiben a félév során indul ilyen.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Nincs

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig az írásbeli feladatok pótolhatók.


Frissítve: 2018-07-10