Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMXTG11SLE
  A tantárgy neve: Tehetséggondzás
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak, Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildkó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. A tehetség mint különleges nevelési igény. A tehetség típusai, összetevői, vizsgálata.EA
  2.Képességek és tehetség kapcsolata. Kreativitás elmélete. A kreativitás fejlesztése a mindennapi tanításban.EA
  3.A tehetséggondozás különböző fajtái és színterei: léptetés, elkülönítés, gazdagítás. Tehetséggondozás a gyakorlatban.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség: fogalma, összetevői, típusai és azonosítása. ELTE Kiadó, Budapest.
  2. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest.
  3. Gyarmathy Éva - Fűzi Beatrix (2014): Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Typotop Kft., Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen.
  2. Balogh László – Mező Ferenc – Kormos Dénes (2011): Fogalomtár a tehetségpontok számára. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
  3. Dávid Mária – Gefferth Éva – Nagy Tamás – Tamás Márta (2014): Mentorálás a tehetséggondozásban. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
  4. Polonkai Mária (2015): Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. Gyakorlati megközelítések. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatokon való aktív részvétel és házi dolgozat készítése megadott szempontok alapján.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a házi dolgozatra kapott érdemjegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható házi dolgozat megírásával.


Frissítve: 2019-02-21