Tantárgy ismertető - Anyagtudomány I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGAT11NLCBGKnincs5
Tematika
A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a szerkezetek építésében használatos anyagok körét és az egyes anyagcsoportok jellegzetes tulajdonságait. Sor kerül az szerkezeti anyagok körében alkalmazott anyagvizsgálati alapfogalmak és eljárások áttekintésére a vizsgálatok gyakorlati bemutatására. A tananyagban külön hangsúlyt fektetünk a kristályosodási és átalakulási egyensúlyi folyamatok megismerésére, az egyensúlyi diagram információtartalmának megértésére. A fémes anyagok szerkezeti jellegzetességeinek, a képlékeny alakváltozás és az újrakristályosodás fogalmainak és mechanizmusainak megismerése révén a hallgatók ismereteket szereznek a hagyományos és korszerű acél- és fémminőségek alkalmazhatóságának feltételeiről.
Irodalom
  • Kisfaludy – Réger - Tóth: Szerkezeti Anyagok I., BMF főiskolai jegyzet, 1995
  • Verő - Káldor: Fémtan, Tankönyvkiadó
  • Komócsin Mihály: Gépipari anyagismeret, Miskolc, 1997
  • Gillemot: Anyagszerkezettan és anyagválasztás