Tantárgy ismertető - Anyagtudomány II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGAT22NNCBGK245
Tematika
Az első félév elméleti alapozására építve a szerkezetek építésére használt anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer, valamint a szerkezet változtatási módszereinek ismertetése a tantárgy oktatásának célkitűzése. A nem egyensúlyi folyamatok elméletének megismerése, az ezen alapuló technológiák gyakorlatának áttekintése megismerteti a hallgatókkal a hőkezelés alapfolyamatait és az elérhető tulajdonságegyüttesek körét. A szerkezeti anyagok körében egyre nagyobb szerep jut a nem-fémes anyagoknak, így a műanyagok, kerámiák és kompozit anyagok anyagtudományi és alkalmazási alapjai is a tantárgy részét képezik. Figyelmet fordítunk a vonatkozó szabványok, kézikönyvek, számítógépes adatbázisok adta lehetőségek bemutatására is.
Irodalom
  • Kisfaludy – Réger - Tóth: Szerkezeti Anyagok I., BMF főiskolai jegyzet, 1995
  • Kisfaludy – Réger - Tóth: Szerkezeti Anyagok II., BMF főiskolai jegyzet, 1995
  • Kisfaludy – Réger - Tóth: Szerkezeti Anyagok III., BMF főiskolai jegyzet, 1995
  • Alumínium kézikönyv
  • Bárczy: Anyagismeret