Tantárgy ismertető - Alakítástechnológia és gépei II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGAT26NLMBGKnincs4
Tematika
Lemezalakító technológiák jellemzıi, rendszerezése.
Anyagszétválasztás folyamata nyíróvágásnál.
Optimális vágórés fogalma, erı- és nyomaték viszonyok, erı-út diagram, munka és teljesítményszükséglet
kivágásnál. Vágórés hatása a vágott felület minıségére és a vágóerıre. Kivágás lyukasztás technológia tervezés
lépései.
Utánvágás és finomkivágás technológiája és szerszámai.
Ollón végzett lemezdarabolás eljárásváltozatai, technológiája.
Mélyhúzás technológiája és szerszámai.
Falvékonyító mélyhúzás technológiája, technológiai paramétereinek meghatározása. Esettanulmányok.
Mélyhúzható, sajtolható lemezanyagok jellemzıi, minısítése. Technológiai próbák. Szakítóvizsgálat
eredményeibıl meghatározható lemezminısítésre szolgáló mérıszámok.
Különleges mélyhúzó eljárások.
Hajlítás technológiája és szerszámai.
Irodalom
  • dr. Horváth László: Képlékenyalakító technológiák elméleti alapjai. BMF-BGK, Budapest, 1995