Tantárgy ismertető - CAD/CAM modellezés alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGCA14NLMBGK-AASZnincs4
Tematika
Mechanikai egységek modellezése. geometriai modellek és a geomeria modellezése. B-szplájn görbék és felületek. felületmodellek létrehozása. Alkatrészek modellezése alakmódosítással. Véges elemek módszerének alkalmazása. Az alkatrészkapcsolatok modellezése. Primer alakadás irányítása alakmodell alapján. Termékmodellek. Ember-gép kapcsolat a modellezésben. A forgácsolás modellalapú tervezése. 2,5 tengelyű marási ciklus. Felületek megmunkálásának tervezése. Vezérlésfüggetlen NC ciklusok feldolgozása. Modellezési módszerek alkalmazása a szerszámtervezésben.
Irodalom
  • dr. Horváth László: CAD/CAM TECHNIKA I. Bevezetés a gépészeti rendszerek és gyártásuk számítógépi tervezésébe Jegyzet, Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1998.
  • dr. Horváth László: CAD/CAM TECHNIKA II. Számítógépes műszaki modellezés Jegyzet, Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest,1999
  • Horváth Imre - Juhász Imre: Számítógéppel segített gépészeti tervezés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996
  • Chris McMahon - Jimmie Browne: CADCAM - From principles to practice, Addison Wesley, 1993
  • Előadás anyaga Interneten (PPT)