Tantárgy ismertető - Forgácsolástechnológia alapjai

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGFA13NLCBGKnincs5
Tematika
rszámok típusai. Élszögek értelmezése. Számpéldák kidolgozása. Szerszámgépek csoportosítása. Általános felépítésük, főbb szerkezeti elemeik. NC, CNC gépek felépítési sajátosságai. Bázisok fogalma. Felszerszámozási tevékenység. Jellegzetes felületek megmunkálása ( külső hengeres, furatok, sík ). Műveletek begyakorlása.
Irodalom
  • Ambrusné dr. Alady Márta – Galla Jánosné – Dr. Sipos Sándor: Gyártástechnológia alapjai I. jegyzet 1995.
  • Dr. Sipos Sándor: Gyártástechnológia alapjai jegyzet
  • Oktató által kiadott segédletek 2000.