Tantárgy ismertető - Gyártóberend. és rendszerek I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGGR15NNCBGK314
Tematika
A forgácsoló szerszámgépek szerkezeti felépítésének és működésének megismertetése az egyetemes esztergagépektől a fogazógépekig terjedően. Adott technológiai feladathoz gépkiválasztás és gépbeállítási paraméterek meghatározása. A gazdaságos üzemeltetés alapvető kérdései, gépkarbantartási feladatok. Az egyes szerszámgép fajták jellegzetes szerkezeti felépítései. Az NC gépeken is alkalmazott megoldások megismerése, hajtások, vezetékek, géptestek felépítése. A szerszámgépek termelési jellemzői. A szerszámgépek mozgásviszonyai. Esztergagépek: csúcs-, sík-, revolvereszeterga, automaták. Gyalu- és vésőgépek. Fúrógépek, fúróművek. Marógépek. Üregelőgépek. Fűrész- és reszelőgépek. Köszörűgépek. Finomfelület-megmunkáló gépek. Menetgyártó gépek. Fogazógépek.
Irodalom
  • Dr. Nagy P. Sándor – Czéh Mihály: Szerszámgépek, gyártórendszerek I. (BGK jegyzet)
  • Dr. Nagy P. Sándor és mások: Megmunkálógépek, Műszaki Tankönyvkiadó
  • Kordoss József: Szerszámgépek I. és II. (Miskolci Egyetem jegyzet)
  • Dr. Kazinczy László: Fémforgácsoló szerszámgépek, Műszaki Könyvkiadó