Tantárgy ismertető - Minőségbiztosítás

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGMB15NNCBGK282
Tematika
A minőségirányítás modelljeinek, fejlődési fokozatainak, az egyes minőségirányítási rendszerek elemeinek és technikáinak, valamint a minőség gazdasági vonzatainak és a minőség hatékonyság növelő szerepének és módszereinek bemutatása. Minőségbiztosítási szabványok. A minőségfejlesztés mint stratégia.
Irodalom
  • Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV, Bp.2001.
  • Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minőségügybe MK. Bp. 1999.
  • Kemény Sándor – Papp László – Deák András: Statisztikai minőség (megfelelőség) szabályozás MK. Bp. 1999.
  • Dr. Bálint Julianna: Minőség – tanuljuk és tanítsuk. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1998.