Tantárgy ismertető - Méréstechnika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BAGMT14NNCBGK2 aláírás5
Tematika
A méréstechnika alapjai, metrológiai alapfogalmak, mérési hibák (hagyományos és új megközelítés), mérési eljárások, a mérési adatok feldolgozása. A mérés jogi vonatkozásai, hitelesítés. Kalibrálás, R&R vizsgálat. A hosszméréstechnika alapelvei, egyszerű eszközei. Szögmérés. Mérési eredmények számítógépes feldolgozása. Villamos alapmérések és nem villamos mennyiségek villamos mérésének alapjai: villamos alapműszerek, mérőhidak, az analóg és a digitális mérőlánc elemei, analóg jelek digitális feldolgozása, A/D és D/A átalakítók.
A jelátalakítók jellemzői, az erő-, nyomaték-, elmozdulás-, és hőmérsékletmérés jelátalakítói. Frekvencia, periódusidő, fordulatszám mérés univerzális számlálóval.
Irodalom
  • Dr. Szilágyi László: Gépipari minőségellenőrzés (MK)
  • Halász Gábor – Huba Antal: Műszaki mérések, Műegyetemi Kiadó, Bp. 2003
  • Ambrusné dr. Alady Márta – Galla Jánosné – dr. Sipos Sándor: A gyártástechnológia alapjai (BMF BGK jegyzet)
  • Dr. Harmath József (szerk.): Mérési gyakorlatok, KIT, Bp. 1999
  • Boros: Villamos mérések a gépészetben, MK. Bp.
  • Major: Méréstechnika, MK. BP.