Tantárgy ismertető - Biztosítási ismeretek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBBI16NLMBGK-GBInincs3
Tematika
A kockázat fogalmának, kezelésének megismertetése, a biztosítási fogalmak, ágai, gazdasági
szerepének bemutatása, vállalati kockázatkezelési lehetőségek és a biztosítás különböző formáinak
megismertetése, gyakorlati megoldások, esettanulmányok ismertetése a biztosító és a vállalatok
együttmőködésében.
Irodalom
  • BIT, Ptk. XLV. Fejezet
  • Tóth Gábor: Biztosítási ismeretek (jegyzet)KMF BP.1999
  • Slide segédlet
  • Dr. Ébli Györgyné: A biztosítás közgazdasági alapjai KJK Bp. 1989.
  • P. Kotler Marketing management Műszaki. Bp. 1998.