Tantárgy ismertető - Energiagazd.és környezetvédelem

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBEK16NNCnincs2
Tematika
Környezetvédelmi alapfogalmak, ökológia. A környezeti elemek védelme: levegıtisztaság,- vízminıség,- talaj,-
zaj- és rezgés védelem. Hulladékgazdálkodás, hulladékszegény technológiák. Energiahordozók, az
energiagazdálkodás alapjai. A klímavédelem és energiagazdálkodás összefüggései. A megújuló energiaforrások
alkalmazási lehetıségei Magyarországon.
Irodalom
  • Simon Á.: Környezetvédelem, fıiskolai jegyzet. BMF-BGBK 2008
  • Büki G.: Energetika, egyetemi tankönyv. Mőegyetemi Kiadó 1997