Tantárgy ismertető - Mérnöki fizika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBFG12NLCBGKnincs4
Tematika
A tananyag a középiskolai ismeretek összefoglalásán túl a szaktárgyak fizikai megalapozását és a korszerű természettudományos világkép kialakítását szolgálja.
Mechanika: az anyagi pont kinematikája és dinamikája.
Termodinamika: gáztörvények, főtételek, a molekuláris hőelmélet elemei, a hő terjedése.
Az elektrodinamika alapjai: elektrosztatika, egyenáramok, elektromágnesség, váltakozó áramok.
A klasszikus fogalomrendszer határai: a hőmérsékleti sugárzás, az elektromágneses sugárzás és az anyag kettős természete, a Bohr-féle atommodell, kvantumszámok. Magfizikai alapfogalmak.
Irodalom
  • honlapon: http://fizika.banki.hu
  • Budó Ágoston: Kísérleti fizika I-III.