Tantárgy ismertető - Géprajz – gépelemek - gépszerkezettan I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBGE11NNCBGKnincs4
Tematika
A műszaki kommunikáció fogalma, tárgya, ismeretelméleti, technikai és hatékonysági problémái. A műszaki kommunikáció célja, formái. Szabványosítási alapismeretek. Műszaki ábrázolási lehetőségek. Perspektívikus-, axonometrikus-, Monge féle ábrázolás. Térszemlélet kialakítása térgeometriai feladatok szerkesztő megoldásainak ismertetésével, ábrázoló geometriai alapfeladatok segítségével. Nézetek, metszetek, szelvények, ábrázolási egyszerűsítések., méretmegadás. Jelképes és egyszerűsített ábrázolás. ISO tűrés-illesztési rendszer, a felületminőség geometriai jellemzői, előírásuk. Különböző rajzfajták. Egy számítógépes rajzszerkesztő rendszer használatának megismerése, a rajz-, ill. rajzolvasási készség fejlesztése.
Irodalom
  • Műszaki kommunikáció BMF BGK 3014 jegyzet
  • Műszaki kommunikáció segédlet BMF BGK 3014 jegyzet
  • Pethes Endre: 222 ábr. geometriai feladat. (Műszaki Könyvkiadó)