Tantárgy ismertető - Katasztrófaelhárítás

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBKA17NLMBGK-GBInincs4
Tematika
A katasztrófavédelem fogalma, értelmezése, fajtái és csoportosításuk. A katasztrófavédelem fogalma, feladatai, jogi szabályozása.
A katasztrófavédelem szervezeti, irányítási rendszere, a központi elemek összetétele, feladatai.
A területi és helyi, államigazgatási elemek összetétele, feladatai.
A szakmai irányítási rendszer központi elemének szervei és feladataik.
A területi és helyi szakirányító elemek, feladataik és együttmőködési rendjük.
A katasztrófavédelem belügyminiszteri szabályozása, a belügyi szervek katasztrófavédelmi feladataik.
A MH katasztrófavédelmi feladatai, az ágazati irányítási rendszer felépítése.
Az egészségügyi szervek katasztrófavédelmi feladatai, a tervezési rendszer.
A közlekedési-, hírközlési-, távközlési szervek katasztrófavédelmi feladatai, az ágazati szabályozás.
A katasztrófavédelem vízügyi szabályai.
A katasztrófavédelmi tervek rendszere, fajtái, elkészítésük szabályai, kapcsolódásuk a polgári védelmi
tervekhez.
A rendkívüli események esetén betartandó magatartási szabályok.
Irodalom
  • Ambris József és szerzőtársai: Országvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás (BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1997.)
  • Szabó Imre: Országvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás – Biztonságszervezés jegyzetsorozat, kiegészítő fejezetek az 1.-6. jegyzetekhez (BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1997.)
  • Szabó Imre: Országvédelem – kiegészítő kötet
  • Szabó Imre: Polgári védelem, katasztrófa-elhárítás – kiegészítő kötet (BMGE MTI, 2000.)
  • Rohoska Lajos – Ulrich Rudolf: Segédlet az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak elvégzéséhez, 1993.