Tantárgy ismertető - Kémia

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBKE11NLCBGKnincs4
Tematika
A tanagyag a középiskolai (szakközépiskolai/gimnáziumi) ismeretek összefoglalásán túl a szaktárgyak kémiai megalapozását és a korszerű természettudományos világkép kialakítását szolgálja A kémiai anyag szerkezete. Az atomok szerkezete, periódusos rendszer. Megmaradástörvények . Sztöchiometria Gáztörvények. Elektrokémia. Korróziós ismeretek.
Irodalom
  • Kutasi Istvánné: Kémia és Kémia-technológia műszakiaknak
  • Komáromi - Kutasiné: Kémiai és felületvédelmi technológia gyakorlatok
  • Berecz Endre: Kémia műszakiaknak
  • Rózsahegyi Márta: Rendszerező kémia mintapéldákkal, feladatokkal