Tantárgy ismertető - Mechanika I

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBME11NLCBGKnincs4
Tematika
A mechanika mint műszaki alaptárgy megismertetése a hallgatókkal, ezen belül a statika alaptörvényeinek, összefüggéseinek és azok gyakorlati alkalmazásának megtanítása. A statika alaptörvénye és alaptételei. Az erő általános fogalma, fajtái, megadása, erőrendszerek statikája. Folytonosan megoszló erőrendszerek. Tartórendszerek statikája, igénybevételek. Koncentrált és megoszló erőkkel terhelt kéttámaszú és befogott tartók. Síkbeli rácsos és háromcsuklós tartók. Súlyerőrendszer, súlypont számítása. A másodrendű nyomatékok, egyszerű síkidomok másodrendű nyomatékai.
Irodalom
  • Kósa Csaba: Nyugvó rendszerek mechanikája. Főiskolai jegyzet.
  • Munkaközösség: Nyugvó rendszerek mechanikája. Példatár és útmutató.