Tantárgy ismertető - Mechanika I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBME11NLMBGK-GBInincs6
Tematika
Erőrendszerek statikája: erőrendszer redukálása, eredője, egyensúlya. Igénybevételek. Vegyes terhelésű kéttámaszú és befogott tartók. Síkbeli rácsos és háromcsuklós tartók. Statikailag határozott és határozatlan feladatok. Nyitott keretszerkezetek igénybevételei. Síkgörbe rudak igénybevételei. Síkidomok másodrendű nyomatékai. Feszültségi és alakváltozási állapot. Alakváltozási energia. Szilárdságtan munkatételei. Prizmatikus rudak szabad csavarása. Feszültségi állapot belső nyomással terhelt vékonyfalú forgástest alakú edényben. Tengelyszimmetrikusan terhelt vastagfalú cső. Feszültségi állapot állandó szélességű forgó tárcsában.
Irodalom
  • Kósa Csaba: Nyugvó rendszerek mechanikája (foiskolai jegyzet) 1983
  • Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Mechanika mérnököknek, Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996
  • Kósa Csaba: Rugalmas rendszerek mechanikája (főiskolai jegyzet) 1986
  • Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Mechanika mérnököknek, Szilárdságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996
  • Muttnyánszky Ádám: Szilárdságtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981