Tantárgy ismertető - Mechanika II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBME21NNMBGK-GBInincs4
Tematika
Egyenes vonalú mozgás, síkbeli mozgás. Kinematikai függvények és diagramok. Merev test kinematikája: merev test elemi mozgása, sebességállapot, gyorsulásállapot, merev test véges mozgásai, síkmozgása. Relatív mozgások kinematikája. Newton axiómái. Kinetikai alaptételek: lendülettétel, perdülettétel, teljesítménytétel, munkatétel. Szabad mozgás, kényszermozgás. Tömegközéppont. Ütközés. Egyszabadságfokú lineáris lengőrendszerek: csillapítás nélküli és csillapított lengőrendszerek. Tehetetlenségi nyomatékok, Steiner tétele. A merev test kinetikai vektorrrendszere és a dinamika alaptörvénye.
Irodalom
  • Kósa Csaba: Mozgó rendszerek mechanikája, Műszaki mechanika III (Főiskolai jegyzet) 1986.
  • Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Mechanika mérnököknek, Mozgástan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997
  • Béda Gyula, Bezák Antal: Kinematika és dinamika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991