Tantárgy ismertető - Mechanika II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBME22NLCBGKnincs4
Tematika
A mechanika mint műszaki alaptárgy megismertetése a hallgatókkal, ezen belül a szilárdságtan alaptörvényeinek, összefüggéseinek és azok gyakorlati alkalmazásának megtanítása. Bevezetés a rugalmasságtanba. Az általános feszültségállapot, a feszültségi és alakváltozási állapot kapcsolata. Az alakváltozási energia. Húzó és nyomó igénybevétel. A nyíró és a hajlító igénybevétel, a hajlított tartóban fellépő nyírófeszültségek. A hajlított tartó alakváltozása, feszültségi állapota és alakváltozási energiája. Csavaró igénybevétel. Vékony falú csövek csavarása. A rugalmas és a plasztikus kihajlás. A szilárdságtani méretezés. A szilárdságtan munka- és energiatételei.
Irodalom
  • Kósa Csaba: Rugalmas rendszerek mechanikája. Főiskolai jegyzet
  • Munkaközösség: Rugalmas rendszerek mechanikája. Példatár és útmutató
  • Muttnyánszky Ádám: Szilárdságtan. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1981
  • M. Csizmadia Béla – Nándori Ernő: Mechanika mérnököknek. Szilárdságtan