Tantárgy ismertető - Őrzésvédelem, fegyverismeret I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBOR14NLMBGK-GBInincs4
Tematika
Lőelmélet és tüzelés szabályai, találati valószínűség. A lőszabatosság
ellenőrzése, belövés és beszabályozás. Fegyvertechnikai ismeretek:
pisztolyok, géppisztolyok, távcsöves puskák, géppuskák, reaktív gránátvetők,
kézigránátok. Hang-, köd- és lánggránátok, gáz-sprék. Robbantás, tűzzel való
gyújtás szabályai. A személy- és objektumvédelem módszerei, a bevonható
erők, a végrehajtás rendje. A felkészülés rendje, az együttműködés
megszervezése, a végrehajtás gyakorlása. A fegyverhasználat szabályai.
Irodalom
  • Őrzés-védelem, Jegyzet a biztonságtechnikai mérnök hallgatók részére, PRO LEX Kkt., Budapest, 1995 Fegyverismeret, Jegyzet a biztonságtechnikai mérnök hallgatók részére I-II kötet, PRO LEX Kkt., Budapest, 1995
  • Őrzés-védelem, Fegyverismeret, Kiegészítő jegyzet a biztonságtechnikai mérnök hallgatók részére, PRO LEX Kkt., Budapest, 1996
  • Őrzés-védelem, Fegyverismeret, Kiegészítő jegyzet a biztonságtechnikai mérnök hallgatók részére, PRO LEX Kkt., Budapest, 1996
  • Podoski Gábor Személyvédelmi ismeretek, CEDIT Kft.,
  • Szerzői munkaközösség Rendészet, vagyonvédelem, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, 1995