Tantárgy ismertető - Polgári védelem

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBPV16NLMBGK-GBInincs3
Tematika
A hallgató ismerje a minősített időszakokat, kihirdetésük, tartalmuk alkotmányos rendjét; az országvédelem
komplex rendszerét, elemeinek feladatait. Legyen képes munkáltatóját, feladatait elhelyezni az országvédelem
elemei között és eligazodni a honvédelmi kötelezettségek rendszerében, ismerje a kapcsolódó jogait és
kötelességeit. Ismerje a polgári védelem fogalmát, feladatait, szervezeti-, irányítás-, tervezési rendszerét és a
munkáltatói, munkavállalói kötelezettségeket. Ismerje az alapvető és a kiegészítő védekezési módokat, az egyéni
védőeszközöket, azok használatának alapvető szabályait, a műszaki mentés és a mentesítés feladatait, szabályait.
Irodalom
  • Ambris József és szerzőtársai: Országvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás (BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1997.) Szabó Imre: Országvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás – Biztonságszervezés jegyzetsorozat, kiegészítő fejezetek az 1.-
  • Szabó Imre: Országvédelem – kiegészítő kötet Szabó Imre: Polgári védelem, katasztrófa-elhárítás – kiegészítő kötet (BMGE MTI, 2000.)
  • Saját, kézzel írott jegyzet (előadás + gyakorlat)
  • Rohoska Lajos – Ulrich Rudolf: Segédlet az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak elvégzéséhez, 1993.
  • A jegyzetekben megadott és az előadásokon ajánlott szakirodalom.