Tantárgy ismertető - Személy és vagyonvédelem rendszertana

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBSVR1NNMBGKnincs4
Tematika
A személyvédelem tervezésének fogalomrendszere, élőerős védelem, technikai védelem, egyéb védelemi eljárások tervezésének alapjai, jellemzése, kutatása, bemutatása a kor veszélyhelyzetei függvényében. A tervezés folyamatát befolyásoló tényezők összegzése, elemzése – a személy veszélyeztetettségének megítélése -, a kockázat felmérés eredményeinek értékelése. A személyek élőerős védelme tervezésének körülményei, módszerei. A személyek fizikai, pszichikai stb. védelme technikai lehetőségeinek, módszereinek, eszközrendszerének beépítése a tervező munkába. Tervező munka, mik és hogyan alkalmazhatók a terv magas fokú megvalósításában. A személyi védelmi terv elkészítésének kombinációs lehetőségei különböző helyzetekre, a terv komplexitása különböző lehetőségek, védelmi eljárások egyidejű alkalmazásával, megfelelő kombinálásával. Létesítmények (bevásárlóközpontok, pénzintézetek, toronyépületek, kórházak, szállodák, kisboltok stb.) személyi állományának védelme. Komplex védelmi tervek összeállításának gyakorlata.
A vagyon – objektum, gépjármű - védelem tervezésének fogalomrendszere, élőerős védelem, technikai védelem, egyéb védelemi eljárások tervezésének alapjai, jellemzése, kutatása, bemutatása a kor veszélyhelyzetei függvényében. A tervezés folyamatát befolyásoló tényezők összegzése, elemzése – a vagyon veszélyeztetettségének megítélése -, a kockázat felmérés eredményeinek értékelése. A vagyon élőerős védelme tervezésének körülményei, módszerei. A vagyon – objektum, gépjármű - fizikai, mechanikai, tűz, elektronikus védelme technikai lehetőségeinek, módszereinek, eszközrendszerének beépítése a tervező munkába. Tervező munka, mik és hogyan alkalmazhatók a terv magas fokú megvalósításában. A vagyon védelmi terv elkészítésének kombinációs lehetőségei különböző helyzetekre, a terv komplexitása különböző lehetőségek, védelmi eljárások egyidejű alkalmazásával, megfelelő kombinálásával. Létesítmények (bevásárlóközpontok, pénzintézetek, toronyépületek, kórházak, szállodák, kisboltok, parkolóhelyek stb.) vagyonvédelme. Komplex védelmi tervek összeállításának gyakorlata.
Irodalom
nincs