Tantárgy ismertető - Tűzvédelem I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBTV16NLMBGK-GBInincs3
Tematika
Megismertetni a hallgatókkal a tűzvédelem adminisztratív hátterét: törvények, kormányrendeletek, BM rendeletek, műszaki
követelmények. A gazdálkodó szervezetek tűzvédelmének megszervezése, irányítása és ellenőrzése legfontosabb
kérdéseinek megismerése. A gazdálkodó szervezet tűzvédelmi szabályzata elkészítésének és napra készen tartásának
megismerése. A létesítményen belüli tűzoltó eszközök és felszerelések használatának megismerése.
Irodalom
  • Dr. Erdős Antal: Tűzvédelmi kézikönyv, NOVORG Budapest, 1997. Dr. Kompolthy Tivadar: Tűz és robbanásvédelem, Műszaki Könyvkiadó, 1990
  • MSz 595/1. 9. lap MSz 1600 (1-15. lap)
  • Tűzvédelmi törvények, 1996. XXXI: és 1999. LXXIV. tv-ek Biztonságszervezés, BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 2003.
  • Tűzvédelem gazdasági társaságoknak, intézményeknek, vállalkozásoknak, Bp., 2001.05.31. KERSZÖV, jelzőszám: KK-633PO-0011 Tűzvédelem, havi folyóirat BM OKF
  • Építmények tűzvédelme, MSz gyűjtemény CD tűzvédelmi jogtár