Tantárgy ismertető - Tűzvédelem II.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBTV27NLMBGKnincs4
Tematika
Világító és villamos berendezések létesítési és használati szabályai.
Oltóvíz és számítási feladatok.
Tűzoltó berendezések és készülékek használata. Nemzeti szabvány elıírásai.
Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai. Ideiglenes és állandó tűzveszélyes tevékenységek.
Hőtan. Égés feltételei. Szilárd anyagok, folyadékok, gázok égése. Gázcsere, hıátadási formák.
Tűzjelzés. Ipari létesítmények tűzjelző, füstjelző, hőérzékelő eszközei.
Oltóanyagok. Víz mint oltóanyag. Oltóhatásai. Felhasználási lehetőségek. Halogén szénhidrogének, vegyi
és léghabok tulajdonságai
A tűzoltás első beavatkozás eszközei és tűzoltószerszámok felszerelések.
Tűzcsapok és szerelvényei. Időszakos ellenőrzések, felülvizsgálatok.
Folyadékszállító eszközök. Dugattyús, vízgyűrős, gázsugár, centrifugál szivattyúk.
Elektromos berendezések létesítésének és használatának szabályai.
Világító berendezések létesítése, használata.
Villamos berendezések létesítése, használata. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem.
Irodalom
  • Tűzvédelmi törvény 1996. XXXI: és Katasztrófavédelmi törvény 1999. LXXIV.
  • Dr. Erdıs Antal: Tűzvédelmi kézikönyv, NOVORG Budapest, 1997.