Tantárgy ismertető - Vállalkozási és pénzügyi jog

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGBVP15NLMBGK-GBInincs3
Tematika
A jog tagozódásának, a magánjog és a közjog elhatárolódásának megismerése. A polgári jog fogalmának és
alapelveinek elsajátítása, a polgári jogi szabályok alkalmazása. A tulajdon és birtokviszonyok, a polgári jogi
felelısség és a kártérítés általános szabályai, a polgári peres és nem peres eljárás, a gazdasági társaságok.
Pénzügyi jogrendszer, lebonyolítása, jog a vállalkozói gazdaságban.
Irodalom
  • Polgári törvénykönyv magyarázata
  • Pénzügyi jog egyetemi tankönyv
  • Polgári jog egyetemi tankönyv
  • Polgári törvénykönyv
  • A gazdasági társaságokról szóló törvény