Tantárgy ismertető - Gépjárművek felépítése

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGRGF21NNMBGKnincs4
Tematika
Gépjárművek fogalma, szerkezeti felépítése, gépjárművekre ható erők, statikus és dinamikus kerékterhelések vizsgálata egyenes
menetben gyorsításkor és fékezéskor, illetve kanyarban. Menetellenállások, menetdinamika. A gépjárművek stabilitása.
Irodalom
  • Szaller- Zinner: Gépjárművek felépítése I.–II.
  • Ládai István Gépjármű légfékrendszerek
  • Lévai Zoltán: Gépjármű szerkezetek I. II. III.
  • Szőcs Károly, Kőfalusi Pál, Varga Ferenc: Fékrendszerek