Tantárgy ismertető - Gépjármű hidraulika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGRGH18NLMBGK-MEInincs4
Tematika
A gépjárműhidraulika általános sajátosságai. Mobil útváltók műkődtetési és távvezérlési
lehetőségei. Energiaellátás a mobilhidraulikában. Szivattyúk/motorok vezérlési és szabályozási módjai.
Határterhelés szabályozás elve. Load Sensing rendszerek jellemzői.
Mobil körfolyamok biztonsági elemei. Zuhanásgátlás, helyzettartás. Technológiai
szervek lineáris és forgómozgatása. Soros és párhuzamos kapcsolás. LS és LUDV
kapcsolások jellemzői. Erőátvitel. Erő és munkagépek jelleggörbéi. Hidrosztatikus és
hidrodimikus hajtások tipusai,jelleggörbéi,vezérlési módjai. Hidhajtás és járókerékhajtás.
Hidraulikus differenciálzár. Szekunder-szabályozott hajtás energiavisszatáplással.
Hidraulikus kormányok és kormánykörfolyamok és azok meghatározó elemei.
Hidraulikus kormánykörfolyamok méretezése. Arányos technika a gépjárműhidraulikában.
Statikus és dinamikus jellemzők.
Szervotechnika a gépjárműhidraulikában. Átmeneti függvény, BODE diagram.
Munkafolyadékok és szűrők alkalmazása. Folyadékok szennyezettségi szintjének
mérése és kiértékelése szabványok (NAS 1638, ill. ISO DIN4406) alapján.
Irodalom
  • Fürész: GÉPJÁRMŰ-HIDRAULIKA (Haszonjárművek) BMF-BGK-3011
  • Fürész-Dr Harkay: Irányitástechnika (Laboratóriumi gyakorlatok és feladatok) BMFBGK3018
  • Barnkopf-Ezer-Kiss-Máté:Hidraulikus rendszerek tervezése MK,1984