Tantárgy ismertető - Irányítástechnika

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGRIR15NNCBGK264
Tematika
A hidraulikus és pneumatikus hajtástechnika energia átalakítóinak, irányító- és kiegészítő elemeinek rendszertechnikai szempontból való ismertetése. A hidraulikus és pneumatikus rendszerek felépítése és tervezésének szempontjai, módszerei. A tantárgy a gépiparban használatos automatizálási módszerek elméleti és gyakorlati ismereteinek és eszközeinek, továbbá az egyszerűbb automatizálási feladatok megoldásához szükséges tervezési módszereket mutatja be.
Irodalom
  • Fűrész F – dr. Harkay Gábor: Irányítástechnika (Laboratóriumi gyakorlatok és feladatok) BMF BGK 3018 Bp. 2004.
  • Fűrész – Harkay – Kröll - Lukács: Hidraulikus rendszerek MK Bp. 1990
  • Bärnkopf – Ezer – Kiss - Máté: Hidraulikus rendszerek tervezése MK Bp. 1984
  • Dr. Harkay: Elektrohidraulikus alapkapcsolások BOSCH gyártmányú oktatóberendezésen, Műszaki Könyvkiadó , 1987