Tantárgy ismertető - Logisztikai alapismeretek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BGRLG17NLCBGKnincs2
Tematika
A hallgatókban szeretnénk logisztikai szemléletmódot kialakítani, megismertetjük őket az alapvető fogalmakkal, a logisztikán belül megoldandó néhány problémával és azok - jelenlegi ismereteink szerint legkorszerűbb - megoldásaira mutatunk példákat. Foglalkozunk a minőségbiztosítás és a logisztika kapcsolatával, a hulladék-újrahasznosítás logisztikával.
Irodalom
  • Lőrincz Katalin: A logisztika alapjai, BMF BGK Budapest, 2003
  • Logisztikai évkönyvek, a Magyar Logisztikai Egyesület kiadványai
  • Dr. Prezenszki József (szerk.): Logisztika I-II. BME Mérnöktovábbképző Intézet (gépészmérnöki szak)