Tantárgy ismertető - Szakdolgozat

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
BMPSK11NLBTMPKnincs15
Tematika
A szakdolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményei, a konzulens szerepe, a támogatás módszerei. A kiválasztott témának megfelelő szakdolgozat felépítése és szerkezete. A szakdolgozati téma feldolgozásának folyamata, a források meghatározása.
Irodalom
  • Tájékoztató a szakdolgozat elkészítéséről TMPK, Budapest 2009.
  • Eco, U. (1991): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat K., Bp. 256 o.
  • Falus Iván (2004): A szakirodalom tanulmányozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk.: Falus Iván. Műszaki K., Bp. 37-67. o.
  • Falus Iván (2004): A kutatási eredmények értelmezése, közlése. Uo. 515-539. o.
  • Tóthné Környei Márta (2004): Korszerű információkereső rendszerek a kutatás szolgálatában. Uo. 68-86. o.