Tantárgy ismertető - Közgazdaságtan II

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GGTKG2G4NCKGK112
Tematika
Közgazdaságtani alapvetés. Szűkösség és hatékonyság. A gazdaságszervezés három alapkérdése. A fogyasztói magatartás. A fogyasztó optimális választása. A kereslet rugalmassága. A fogyasztói többlet. A termelői magatartás. Vállalat és vállalkozás. A termelési függvény. A termelés költségei. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A profit. Piaci szerkezetek. Vállalati kínálat tökéletes verseny esetén. A hosszú távú kínálat. A monopólium. Profitmaximalizálás. Az oligopóliumok. A termelési tényezők piaca. Külső gazdasági hatások. A makroökonómia alapösszefüggései. A makrogazdasági szereplők. Kibocsátás és jövedelem. A makrogazdaság teljesítményének mérése. A makrogazdasági körforgás. Fogyasztási és megtakarítási függvény. A modern pénz és bankrendszer. Munkapiac és foglalkoztatás. Gazdasági növekedés, ciklusok. Infláció és munkanélküliség. Az állam szerepe a gazdaságban. A költségvetési és monetáris politika eszközei. A világgazdaság legfontosabb kategóriái, összefüggései.
Irodalom
  • Közgazdaságtan mérnököknek (Szemelvénygyűjtemény). BMF KGK, 2002
  • Samuelson, Nordhaus: Közgazdaságtan. KJK – Kerszöv, 2001