Tantárgy ismertető - Termelés- és innovációmenedzsment

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GSVTI11NNMKGKnincs5
Tematika
A termelésmenedzsment fogalma
A termelési folyamatok jellege
Vállalati stratégiák, stratégiai menedzsment
Vállalatok újszerű vállalkozási hajlandósága, vállalatelméletek
Versenyerőforrások
Termelési stratégiák
A versenyképesség jelensége, a
vállalati versenyképesség kritériumai
A termelési folyamatok és költségek kapcsolata
Előrejelzési módszerek alapösszefüggései
Életgörbék elmélete, életciklus politika
A terméktervezés és termékfejlesztés folyamata, új technológiák menedzselése
Értékelemzés, ipari formatervezés
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
/ logisztika, termelés, szolgáltatás… /
Hagyományos és rugalmas gyártórendszerek
A gyártási folyamatok és gyártási rendszerek ismertetése
Gyártástervezés rendelésre és raktárra történő gyártás esetén, gazdaságos készletszintek meghatározása
Készletgazdálkodás összefüggései
Operációkutatási módszerek alkalmazása, kapacitáselemzés
/ készletgazdálkodási modellek, sorban- állási modellek, hálótervezés stb. /
Gyártási folyamatok idő-, kapacitás- és költségtervezése
Aggregált termeléstervezés
Az anyagszükséglet- tervezési rendszer
/ MRP / alapjai
Az éppen időben / Just – In-Time / gyártás alapjai
Vállalati tevékenységek komplex rendszere
A jövő vállalkozásai, üzemei az automatizálás és az informatika fejlődésének szemszögéből az időtényező figyelembevételével
Versenyképességünk az új évezred küszöbén
A tudás és innovációmenedzsment fogalma és alapirányzatai, az innováció, mint globális jelenség és folyamat
Az innováció tartalma, természete
Az innováció megjelenési formái
Az innováció társadalmi, gazdasági, műszaki szerepe
Az innováció folyamata: szervezeti, technológiai és termékinnováció
A kutatás-fejlesztés, mint az innovációt felszínre hozó tevékenység
Nemzeti innovációs politika
A tudás és az innováció szerepe a globális versenyben
A fejlesztés rendszerűen: a TQM eredete és jelentése, minőségügyi rendszerek és eljárások, a fejlesztési programok használata, minőségi díjak
A tudásvagyon összetevőinek sajátosságai, a tudástőke mérése
Az innovációs folyamatokat kikényszerítő, azok felgyorsítására ható tényezők / Pl.: extraprofit,.../
Innovációs modellek
A folyamatelemzés és fejlesztés statisztikai eszközei
Innovatív vállalati minőségirányítási rendszerek létrehozásának felülvizsgálata és folyamatos fejlesztése
Folyamatos fejlesztés, fejlesztési ciklus modellek / PDCA ciklus, DMAIC ciklus/
A folyamatos fejlesztés technikái / Pareto -diagram, ok-okozati diagram stb. /
Feladatok, példák megoldása
BRP vállalati folyamatok újraformálása
Folyamatok átültetése a gyakorlatba, karcsúsított termelés
Tudásmenedzsment és szervezeti kultúra, innovációs láncolatok és menedzselésük
Az innovatív vállalati környezetvédelem igénye
Innovációs csapat
létrehozása, tudás brókerség
Kezdeményező, követő és adaptációs műszaki fejlesztéspolitika
Freeman K+F stratégiák
Innovatív vállalati beruházási stratégiák és a politika kapcsolata a központi beruházási irányvonallal
Kockázatkezelés a beruházások tervezésében
Csúcstechnológiák alkalmazásának gazdasági, vállalati kérdései
Intenzív fejlesztés hatása a vállalat működésére
Az innovációs menedzsment munkafeladatai és alkotási mozzanatai
Az alkotás, mint az innovációs folyamat lényegi eleme
Képességek / IQ, EQ /
Kreativitás / felismerési, kognitív, lényegmegragadási, absztrakciós / stb.
Alkotáslélektani módszerek
Szoftverfejlesztési projektmenedzsment
Innováció orientált projektmenedzsment
A külföldi működő tőke szerepe a kis –és középvállalkozások innovációs tevékenységében
Nemzetközi vállalkozások innovatív megtervezése, megszervezése és ellenőrzése, az ezekből származó hazai, felsőszintű vezetési feladatok
Az innovatív, szellemi tulajdon hasznosítása
A szellemi tulajdon átruházása
Tudásalapú vállalkozások indítása
A szellemi tulajdon védelme, szerepe a vállalkozások biztonságos stabilitásában
Az új megoldások védelme
Újítások, találmányok, szabadalmak, know-how, licencia, ipari mintaoltalom, védjegyek, szoftvervédelem
Szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdon formáinak védelme
Nemzetközi vonatkozású szabadalmi ügyek
Irodalom
  • Farkas András: Termelésmenedzsment-OR, Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
  • Farkas András: Termelésmenedzsment-POM , Tansegédlet (Kézirat), BMF VMI 2008
  • Iványi A.-Hoffer I.: Innováció a gazdálkodásban, AULA Kiadó, 2003
  • Szerk.: Buzás Norbert : Innovációmenedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, 2007
  • Demeter K.- Gellei A.- Jenei I.- Nagy J. : Tevékenységmenedzsment, AULA, 2009
  • Chikán Attila- Czakó Erzsébet: Versenyben a világban, Akadémiai Kiadó, 2009