Tantárgy ismertető - Üzleti gazdaságtan

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GSVUG11VNMMKGKnincs6
Tematika
Az üzleti gazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái. A vállalati működésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás működésére. A külső érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói. A gazdaságirányítás alaptípusai, a gazdaságpolitika eszközrendszere. Külső érdekeltek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, természeti környezet Az üzleti döntések alapjai. Tervezési, szervezési, ellenőrzési döntések. Az emberi erőforrással való gazdálkodás. Termelés és szolgáltatás. Beruházás, mint a műszaki fejlesztés hordozója. Szervezeti döntések, a szervezeti struktúra kialakítása. Pénzügyi tervezés, a tőkeszükséglet meghatározása. Ellenőrzési döntések, controlling, reporting. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése.
Irodalom
  • H. Schmalen (fordította Agárdi I.): Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, 2002
  • Rooz J.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Kiadó, Budapest,2003