Tantárgy ismertető - Vállalkozás gazdaságtan I.

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GSVVG11TNCKGK112
Tematika
A vállalat, vállalkozás célja, környezete, főbb ismérvei. Vállalkozási formák. Az értékteremtő termelési folyamat elemei. Termelés tervezési számítások I. Termelés tervezési számítások II. A vállalat szervezete. Piaci aktivitás, marketing. Erőforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Forgó eszköz gazdálkodás. Munkaerő gazdálkodás. Gazdaságossági vizsgálatok. Termelésirányítás és gazdaságosság. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban. Szükségletszámítások. Termelési tervszámítások. Készlettervezés. Munkaidő kihasználás és termelékenység. Gyártási rendszerek tervezése. Beruházás gazdaságossági számítások I. Beruházás gazdaságossági számítások II. Költségszámítás, kalkuláció. A piaci tényezők vizsgálata. Marketing tervezés folyamata. Piackutatási módszerek alkalmazása. Új termékek bevezetésének előkészítése.
Irodalom
  • Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
  • Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
  • Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
  • Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje