Tantárgy ismertető - Érték központú vállalaltvezetés

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GSVVV21TLMKGKnincs4
Tematika
Érték, értékteremtés, értékfelhalmozás, értékmegőrzés. Fogyasztói, munkavállalói és résztulajdonosi értékkategóriák, fogalma, alakulása, változása
Hagyományos értékrend, klasszikus szemléletű értékelése. Materiális, immateriális javak értékjellemzői. Befektetés, kockázat, hozam, haszon, piaci mutatók.
A környezet érték befolyásoló tényezői. Külső: Az állami, a jogszabályi, társadalmi környezet. A partneri, pénzügyi, munkaerő piaci, kulturális, demográfiai, vallási és infrastrukturális környezet. Belső: a vezetők, a vezetettek szakmai színvonala, a munkakultúra, a hagyományok, minőség, a minőségbiztosítás, a jó hírnév, márka, küldetés, elkötelezettség
A vállalati teljesítmény mutatók komplex rendszerének alkalmazása. A teljesítmény prizma
Vállalatértékelési elvek, módszerek. Az osztalékra fókuszáló ( Gordon és MM) modellek.
A gazdasági profit (EVA) modell
A részvényesi érték (SHV) modell
A értékelési modellek összehasonlítása.
A komplex közvetlen értéknövelő módszer, az értékalapú vállalatvezetés (VBM)
A vállalat vezetés érték hierarchiája. Az alapkutatás, a gyártmány és gyártásfejlesztés, a
környezet kímélés, a fenntartható fejlődés, a motiváció és a csapat szellem.
Az értékfelfogás kommunikációja, elfogadtatása.
A növekedés stratégiái. Leányvállalatok alapítása, felvásárlások, egyesülések, az EU lehetőségek kihasználása. Profiltisztítás, profilbővítés, több lábon állás, új piacok megszerzése
Az észak-amerikai modell
A nyugat-európai és a japán modell vizsgálata
A magyar tőzsdei Cégek vizsgálata, jellemzése a részvénypiaci megközelítés alapján.
Irodalom
  • Becker-Turner-Varsányi-Virág: Értékalapú stratégiák
  • Copeland-Coller-Murrin: Vállalat-értékelés
  • Black-Wright-Bahman-Davies: Részvényesi érték
  • Neely-Adams-Kennerley: Teljesítményprizma
  • Boda: Tudásmenedzsment Magyarországon
  • Rappaport: A tulajdonosiérték-szemlélet alkalmazása