Tantárgy ismertető - Döntéstámogató rendszerek és módszerek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GVMDT11NNMKGKnincs5
Tematika
Döntéselméleti alapok. A problémamegoldás rendszerelméletű elmélete, döntéselméleti irányzatok, döntéselméleti modellek.
A döntés pszichológiája. A Személyiség és a döntéshozatal.
Döntéselméleti módszerek. Normatív, racionális modellek, leíró döntéselméleti módszerek, a döntések racionalitása és etikája. Csoportos döntési módszerek.
Kockázat és döntés. A kockázat döntéselméleti felfogása, kockázatelemzés, a valószínűség elmélet különböző irányzatai. A döntéselmélet kvantitív módszerei.
Szakértői rendszerek. A szakértői rendszerek jellemzői, a szakértői rendszerek felépítése. A szakértői rendszerek és az informatika (hardver, szoftver, kommunikáció) fejlődése. A szakértői rendszerek struktúrája, a tudás informatikai kezelése. A bizonytalanság kezelése. Következtetési eljárások.
Mesterséges Intelligencia. Tudásalapú rendszerek elméleti alapjai, kezelési módszerek. A mesterséges intelligencia alaptechnikái.
A szakértői rendszerek alkalmazásai. A szakértői rendszerek fejlesztése, az alkalmazható programozási nyelvek. Orvosi, geológiai, kémiai, matematikai, folyamatszabályozási, üzleti, pénzügyi, távközlési, katonai alkalmazások. Felsővezetői információs rendszerek.
A szakértői rendszerek társadalmi hatása. Technológiai hatás, pszichológiai hatás.
Irodalom
  • Sántáné-Tóth E., Biró M., Gábor A., Kő A. és Lovrics L., (szerk.: Sántáné-Tóth E.), \"Döntéstámogató rendszerek\", PANEM Könyvkiadó, Budapest, 2008.
  • Zoltayné Paprika Zita „Döntéselmélet”, Alinea Kiadó, Budapest, 2002, 2005.