Tantárgy ismertető - Menedzsment

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GVMME1G6LCKGKnincs3
Tematika
Rendszerelméleti ismeretek. Vezetői rendszerszemlélet. Vállalatok működésének feltételei..
Költségtani alapismeretek. Értékelemzés. Termelésmenedzsment.
Gyártórendszerek létrehozása, üzemeltetése, fejlesztése. Minőség és megbízhatóság menedzsmentje. Innováció menedzsmentje.
Logisztikai rendszer menedzsmentje (beszerzés, készletezés, értékesítés). Vállalati szervezeti formák. Stratégiai célrendszer, akciók, tartalékok. Stratégia és az innováció, mint a túlélés, fennmaradás eszköze.
Vállalati helyzetkép, a vállalat belső képességei. Gazdasági mérlegelés és döntés. A statisztika és a számvitel szerepe az elemzésben és az értékelésben, illetve a vezetői információs rendszerben.
A stratégiai tervezés jellemzői. Kiemelt szempontok a vállalati stratégiában. Napjaink korszerű vezetési felfogásai.
Vezetői tevékenység pszichológiai elemzése. Vezetés és kommunikáció. A vezető értékrendszere, attitűdjei, stílusa.
Vezetési funkciók. Vezetési módszerek. A vezető időgazdálkodása. A szervezetek belső viszonyai. Szervezeti célok.
A szervezet és az egyén kölcsönhatása. Munkaszervezet és kiscsoportok (teamek). Az emberi viselkedés és motiváció. A szervezet érdek-, és hatalmi viszonyai.
Vállalati szervezés fogalma, szükségszerűsége. Szervezet-kialakítás és szervezetfejlesztés. Új szervezeti megoldások.
Vállalati folyamatok újraszervezése (Business Process Reengineering, BPR), mint vezetői feladat. Változások az emberi tényező kezelésében. Munkakör és az egyén kapcsolatának újradefiniálása.
Empowerment. Autonóm, önirányító munkacsoportok. A vezetés újszerű felfogásai.
Vezetők kiválasztása, továbbképzése, értékelése. A világgazdaság kihívásának folyamatos figyelése.
Irodalom
  • Dr. Kasza Jenő - Dr. Lehotai László: Menedzsment alapjai BMF. 2001. (lemezen a hallgatók megkapják)