Tantárgy ismertető - Menedzsment információs rendszerek

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GVMMR11NNMKGKnincs3
Tematika
A menedzsment legfontosabb feladatai: a szervezetek irányítása, a tervezés és horizontjai. Ezért szükséges megismerkedni az információs rendszerek tervezésével és üzemeltetésének különféle vonatkozásaival. Ennek kapcsán vizsgáljuk a szoftverkízis fogalmát; a megismerési folyamatot; a modellalkotást, különös tekintettel az adatmodellezésre. Az optimális adatmodell kialakítása, modellezési módszerek, SSADM technikák. Az SSADM és a relációs adatmodellek problémái. Az ismeret útja az adatbázison keresztül az adattól az információig. Mitõl rossz az információs rendszer? Információs rendszerek biztonsága, informatikai biztonsági koncepció kialakítása. Információs rendszerekkel kapcsolatos sajátos jogi szabályozások és problémák. Globalizációs folyamatok, szabad szoftverek, ezek hatása az informatikai biztonságra. Adatvédelmi törvény feldolgozása.
Irodalom
  • Németh Pál – Michelberger Pál: Üzleti informatika. LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest, 2004.
  • Hetyei József (szerk.): Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001.
  • Tóth Tibor (szerk.): Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó és Magyar Minőség Társaság, Budapest, 1999.
  • Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
  • ­ Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006.