Tantárgy ismertető - Pályázatírás, forrásteremtés

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GVMPF11TLMKGKnincs6
Tematika
Forrásteremtés - Mi a támogatásszervezés és miért kell ezzel foglalkozni? Hol találhatunk
támogatókra? Pályázatok típusai
Pályázatfigyelés, pályázati források, pályázatok kiírói. A kis- és középvállalkozások
számára elérhető támogatási lehetőségek. Nonprofitok számára elérhető pályázati források.
EU alapok, NFÜ. Európai Uniós és hazai jogszabályok. Pályázati dokumentációk és
űrlapok típusai.
Projekt vs. Pályázat. Projektötlet megbeszélés. Stakeholderek. Projekt-generálás.
Pályázati projekt-ciklus menedzsment.
Információszerzés a projektötlet és a pályázati kiírás összeegyeztethetőségéről. A pályázat
megírásához és benyújtásához szükséges szakmai információk begyűjtése, rendszerezése
és formába öntése. A projekt-személyzet felállítása.
Pénzügyi tervezés. Saját forrás biztosításának lehetőségei, pénzügyi konstrukciók,
kockázatkezelés. Közbeszerzés.
Ütemterv. Megvalósíthatósági tanulmány.
Humán erőforrás tervezés. Esélyegyenlőség. Környezetvédelmi hatástanulmány.
Pályázati nyomtatványok kitöltése, szükséges igazolások beszerzése, pályázat benyújtása
Pályázatok elbírálása. Szerződéskötés. A pályázat lebonyolítása, jelentések készítése.
Monitoring projekt előrehaladás, zárás. Projektteljesítési controlling. Beruházás befejezését
követő 5 év várható eredményei - Megtérülési idő, hozzáadott érték - Jövedelmezőség
alakulása. Az eredmények terjesztése (disszemináció).
Irodalom
  • Órai anyag elektronikus formában.