Tantárgy ismertető - Üzleti kommunikáció

Neptun kódKar/IntézetAjánlott előtanulmányokKredit
GVMVS11VNMMKGKnincs6
Tematika
Ember és kommunikáció. A kommunikáció szükséglete és szükségessége.
A kommunikáció eszközei. Verbális kommunikáció, metanyelv, paranyelv. Non verbális kommunikáció
eredete és sajátossága. A non verbális kommunikáció eszközei. Verbális és non verbális kommunikáció
kapcsolata. Személyes tér és távolság jelentısége és szerepe. A hitelesség. Az önismeret és az
emberismeret szerepe a kommunikáció folyamatában. „Johari” ablak, személyiségtípusok.
Kommunikációs önismeret. Benyomáskeltés, szimpátia, empátia. A bizalom. Simogatás egyenértékek.
Kommunikáció gazdasági környezetben. Kommunikáció és gazdasági hatékonyság összefüggése.
Konfliktus, konfliktuskezelési technikák. Tárgyalás, tárgyalási stratégiák. Elıadások és prezentációk
tartása. Az értekezletek szerepe, típusai, levezetésének kommunikációs technikái. Karrier, érvényesülés.
Önéletrajz, motivációs levél, önmenedzselési technikák.
Irodalom
nincs